Üldreegel on, et kui keegi tapab inimese või võtab temalt seadusevastaselt vabaduse, siis vastutab ta täie rauaga. Kummastavalt kinnitab ajalooline kogemus, et kui samu jõledusi korraldatakse massiliselt, siis reeglina vastutust ei järgne – ladinakeelse sententsi quod licet Iovi, non licet bovi (mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale) põhimõttel. Nii on pääsenud lõviosa ligi 20 miljoni inimese mõrvas süüdiolevatest natsidest ning pea kõik kommunistlike režiimide kurjategijad, kellede ohvreid võib olla kokku rohkemgi.