Samasse ritta võib panna Andrus Veerpalu, Varro Vooglaiu, Aivar Mäe, Marti Kuusiku ja paljude teiste avaliku elu tegelaste juhtumid. Mitmed on lõppenud kannatanu surmaga, Ando Keskküla löödigi vaimselt maha. Aivar Rehe valis taevatrepi. Kergemalt pääsesid Clyde Kull, Märt Avandi, Marko Mihkelson.