Kuna kärbetest on räägitud palju, teeb uue koalitsioonileppe avalikustamine murelikuks, et kärpekääridega minnakse lasterikaste perede ja maaelu kallale. Seepärast tahan ametist lahkuva riigihalduse ministrina oma järglasele anda kolm olulist pidepunkti, mida otsuseid tehes arvesse võtta: