Ilma kultuuri, ajaloo ja hariduseta ei ole ühel hetkel enam meid ega ka meie vabadust. Ilma kodaniketa, kes tunnevad, et neist hoolitakse, ei oma riigi julgeoleku täiendav tugevdamine enam tähtsust – mida ja kelle jaoks me kaitseme ning tugevdame?