2022. aasta oli lasterikastele peredele väga kirglik aasta - oli perehüvitiste aasta. Perehüvitiste ümber toimunud debatt lõhestas riiki üsna ulatuslikult. Küll sai vaieldud selle üle, kui kaua tuleks lapsi toetada, kui suures ulatuses tuleks seda teha ja kui ebavõrdne on see ühte ja kaht last kasvatavate vanemate suhtes.