Ajateenistusse astumiseks peavad noorel olema täidetud kindlad tervisekriteeriumid nii vaimse kui ka füüsilise tervise osas.