Ametlikult on köiteid 80, aga seal on väga palju tõendeid, mis on salvestatud CD-plaatidele ja mille pinnalt on koostatud vaatlusprotokolle. Kogumahtu on kindla numbrina raske öelda.