Seaduseks saigi 2004. sooline võrdõiguslikkus, aga poliitikaks muidugi mitte. Nüüd kritiseerib Maailmapank soolise võrdõiguslikkuse indeksit GGGI ühepoolsuse eest - sest meeste allajäämisi see ignoreerib.