Avalikkus peaks riigikogu liikmeid käsitlema ennekõike tippjuhtidena, kelle oleme volitanud ennast esindama ja kellelt ootame tippjuhtidele vastavat kompetentsi, moraali ning ausust.