Keeletehnoloogia saab appi tulla, et meid eesti keele õpetajate puuduse pudelikaelast läbi aidata ning õpetada kõigile, kes vähegi huvi tunnevad, eesti keel ladusalt selgeks.