Kuid on ka kokkulangevusi. Nii ukrainlaste kui võrokeste iseteadvuse äratajaks on oma keel. Mõlemaid erutab küsimus: „Kes oli siin enne?“ Seda kõikide rahvaste kõige fundamentaalsemat küsimust esitatakse nii Templimäel kui Munamäel.