Mina ei usu, et ükski laps koolis või gümnaasiumis mõtleb, et temast võiks saada minister. Kui ma oma seitsmendas klassis käivale lapsele ütlesin, et mina hakkan haridusministriks, siis ta vastas, et ega ta täpselt ei tea, mida see tähendab. Lapsed selles vanuses ilmselt ministritööst ei mõtle.

Kiviõli I Keskkooli kodulehe andmetel käib seal gümnaasiumis poolsada õpilast. Saan aru, et sellist kooli sulgemisoht ei ähvarda?

Kiviõli I Keskkoolis on gümnaasiumiosa alati väike olnud. Mina lõpetasin 1994. aastal ja siis oli meie lennus 16 last. Gümnaasiumi jaoks siiski väga väike klass. Tegemist on tavalise maakooliga. Ma arvan, et gümnaasiumite koondumine maakonnakeskustesse on õige suund ja seda on pikalt tehtud. Selleks on ka ühiskondlik kokkulepe olemas. Kiviõli I Keskkoolis on ka minu teada arutatud gümnaasiumiosa sulgemisest.

Kuidas tagada maakoolide jätkusuutlikkus, kui noored kolivad töö tõttu ikkagi pigem linnadesse?