Kas ülijõudude vahel hakkab valitsema sõprus, mida ei ole ajaloo algusest saadik kunagi olnud?

Ei, praegune seis ei paku sõpruseks mingit perspektiivi. Nüüdne Euroopa ja Ameerika suhteline sõprus on ajaloos paras erand, teineteisest kaugenemise pidurdumise põhjustas Putini vallandatud sõda. Samuti venitab see sõda lääne hegemooniaperioodi mõnevõrra pikemaks.