Märtsikuiste parlamendivalimiste järgselt kulus palju auru klaarimaks asjaolusid, kes ja millal maksutõusudest rääkis ning kes nendest rääkimata jättis. Võib-olla tundub see osadele riigiteenistujatele uskumatu, kuid ühiskonnas on päris suurel hulgal valmisolekut avatult arutada maksustamise üle, kuid mitte ainult võrrandi üht poolt, ehk palju tuleb juurde maksta, vaid ka seda, milliseid teenuseid suudetakse selle võrra paremini pakkuda. Kui ka mitte paremini, siis mida pakutakse vähemalt samal tasemel.