Nimelt lisandus niigi Tallinna kesklinna sattuvaid autojuhte nörritanud Pronksi tänava teetöödele Vanasadama trammitee ehitus. Tulemusena lõigati suuremal või vähemal määral läbi neli peamist teed, mida mööda sõidavad paljud Tallinna kesklinna tööle või asju ajama. Viimase arenguna pandi näiteks pooles ulatuses kinni Ahtri tänav ehk osa nn põhjaväilast.