Riigikogu vanematekogu on koht, kus saab arutada parlamendi protseduurilisi küsimusi. Poliitilise debati pidamiseks ongi riigikogu menetlus, mille käigus saab suures saalis seadust arutada, hääletada, teha muudatusettepanekuid ja panna neid ka hääletusele. Riigikogus peavad toimuma sisulised arutelud, kus avalikkus saab hinnata, kumma poole argumendid on neile arusaadavamad ja rohkem põhjendatud.