Vaidlus, milline erakond ühe või teise obstruktsiooni- või selle tõrjumise nükke esimesena kasutusele võttis (ja kui oluline või ebaoluline põhjus tal selleks oli), kestaks kaua – keegi pole patuta. Seepärast oleks targem vastastikuse süüdistamise faas vahele jätta ning pöörduda tagasi praegu kehtivate seadusloomet ja riigikogu tööd reguleerivate seaduste ja tavade kõige kitsama tõlgendamise juurde.