Perehüvitiste muutmisel on saanud kõige enam tähelepanu üks sihtrühm - lasterikkad pered. Olgu kohe öeldud, et lasterikka pere toetus jääb alles, seda ei võeta ära. EKREIKE poolne hirmutamine ja perede vastandamine, mida nad praegu teevad, on kohatu.