Kuna töö ja puhkeaega reguleerib juba seadus, siis pole vaja veel inimestele abitust õpetada ja ette kirjutada, millal võib e-kirja välja saata ja millal neid lugeda. Rohkem oleks kasu enesejuhtimise oskuste kasvatamisest ja võimetest enda eest seista ning läbi rääkida. Viimast oskavad eriti hästi just noorema põlvkonna töötajad, kes eneseteadlikkuse ja soovidega kogenumatele juhtidele ja kolleegidele nii üllatust kui meelehärmi põhjustavad.