Ehkki Kremli-vastased üksused on ka varem Venemaal operatsioone korraldanud, on see selgelt esimene, mille eesmärk oli Venemaa territoorium hõivata.