Kuid ilmselt ei saa seda uut minevikuga arveteklaarimist lahutada ka Eesti ühiskonna sisemistest arengusuundadest – poliitikas polariseerutakse ja esile tõuseb uus põlvkond kes ei pruugi jagada 1990. aastate mälupoliitilisi kokkuleppeid.