Liiklusohutus on oluline õigushüve, kuid on kaheldav, kas nulltolerants alkoholi tarvitamisele sõidukis on põhjendatud. Näiteks võiks probleemne olla ka lennukis viibiv piduliste seltskond, kes liiga palju kärakat võtavad ja seetõttu agressiivseks muutuvad. See-eest oleme vist kõik siiski ühel arvamusel, et ainuüksi sellepärast ei tasu veel alkoholitarvitamist õhusõidukites täielikult keelata.