Nääsi sõnul ei saa aga Oravat kuritegeliku ühenduse liikmeks pidada, sest ükski kuritegelikule ühendusele viitav tõend polevat Oravaga seotud.