Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo selgitas, et isik on politseiametnikuks vormistatud näiliselt juhul, kui ta ei asu pärast politseiteenistusse võtmist täitma politseiametniku teenistusülesandeid, vaid viiakse kohe tähtaegselt tagasi asutusse, kus ta vahetult enne töötas. Selle tulemusena võib inimesel tekkida võimalus hiljem taotleda politseiametniku väljateenitud aastate pensioni.