Viimasele leiab paljuski seletust 1990-ndatel tekkinud rahvastikupüramiidi võnkest. Oodatava eluea kasvatamine on aga märksa rohkem suunatav.