Tegelikult ei ole me üksmeelel isegi selles, kust väärtused tulevad, kes need on sõnastanud või kes kellega on need kokku leppinud. Väärtused ei ole midagi muud kui kirjutatud või kirjutamata kokkulepped, olles nõnda ühiskonna või mõne grupi sisemise toimimisel abiks vajalike valikute ja otsuste tegemisel, hea kurjast ja tõe valest eristamisel.