Esiteks, paljud arvavad, nagu oleks tegemist mingite „eriliste privileegide“ või lihtsalt varaliste õiguste taga ajamisega. On see nii? Kas heteropaarid abielluvad ainult varaliste õiguste tagamiseks?

Palun ärge saage minust valesti aru. Võrdsed õigused on olulised, sest Eesti riigi kohustus ongi tagada kõikidele oma kodanikele võrdsed õigused. Seda hoolimata osade teiste kodanike isiklikest uskumustest.

Sorry, luteri kirik.