2023. aasta matemaatikaeksami tulemused on oma protsendipuntkidega jõudnud enam-vähem pandeemiaeelsesse aega. Alla 50% maksimumpuntkidest said 23% õppijatest, mis tegelikult ei ole kindlasti pooled. Pääsküla kooli näide on erandlik ja üle-eestilised tulemused seda ei kinnita.