Jõks tõi teisipäevasel halduskohtu eelistungil välja, et vald on küll märkinud, et selliselt koolivõrgu ümberkorraldamine aitab tõsta hariduse kvaliteeti, kuid ütles vastukaaluks, et kui Virtsu koolis kukkus lõpueksami läbi kümnest õpilasest vaid üks, siis samal ajal Lihulas kukkus 30st lapsest läbi kümme.

„See kirjeldab hariduse kvaliteeti,“ kommenteeris Jõks. „Kui lapsevanemale öeldakse, et viige laps sinna, kus õppekvaliteet on halvem, siis on tegemist tõsise õiguste riivega.“