„Mees&Mees“ ja „Naine&Naine“ on läbi aastate püüdnud kõneleda mehe- ja naise positsioonidest kaasaegses ühiskonnas. Tänavused näitused kõnnivad kumbki väga erinevatel radadel. „Mees ja Mees“ avab pilgu kaasaegsesse Hispaania ja prantsuse fotokunsti, millega astuvad dialoogi kahe kohaliku kunstniku - Peeter Alliku ja Valdek Lauri teosed. „Naine&Naine“ aga heidab seekord pilgu minevikku ning toob vaatajani valiku 1970ndate-1980ndate aastate Eesti naiskunstnike loomingust.

„NAINE&NAINE“: Fragmente nõukogude perioodi naiskunstnike loomingust

Osalevad kunstnikud Aime Kuulbusch, Malle Leis, Silvi Liiva, Kaisa Puustak, Evi Tihemets, Aili Vint, Mare Vint ja Marje Üksine. Kuraator on Marian Grau.

Stalinismijärgseid kümnendeid võib Eesti kunstimaastikul vaadelda ühest küljest kui keeldude ja nõudmiste ajastut, teisalt aga üht olulisemat ja murrangulisemat kunstikeele uuenemise aega. Näituse fookus on peamiselt suunatud 1970ndatele ja 1980ndatele aastatele, kus siinset kultuurimaailma on tõlgendatud ka kui liberaalsema ja vabameelsema „Nõukogude läänena“. Naiskunstnike osakaal oli tol ajal tähelepanuväärselt suur ning seetõttu on ka nende panust kunstidiskursuste muutmisse raske alahinnata.

Nendel kümnenditel uuenes kogu kujutav kunst ja realismile orienteeritud reeglid mängiti ümber nii maalikunstis, graafikas kui ka skulptuuris. Kuigi näitusel osalevad kunstnikud omandasid hariduse okupatsiooniajal, kõneleb nende looming Moskvast dikteeritud ametliku kunsti nõuetest hoopis teist keelt.

Segati erinevaid graafikavõtteid, varasemasse süngesse monokromaatilisse maailma lisandusid värvid ning vabamad ja ekspressiivsemad jooned. Maalikunstis segunes hipiajastu rõõmus entusiasm läänest imbunud moodsate võtetega - katsetati abstraktsemat maalimislaadi ja varasemad arusaamad kompositsioonist said täiesti uue tähenduse.

Näitust võib vaadelda ka kui katset tuua tähelepanu unustatud kümnenditele ning kunstiklassikasse raiutud pärlite kõrval võib (taas)avastada mitmeid teoseid, mida pole laiemale publikule tutvustatud. Mare Vindi (Mänd) 1960ndate lõpu loomingu hulgast leiab näiteks psühhedeelsed maalid, mis jäid hiljem graafikuna ajalukku läinud kunstniku üheks põnevamaks ja erandlikumaks seeriaks. Neid täiendavad varajased graafilised lehed 1970ndatest, mis kujutavad suletud süsteemidele omaseid elemente - müüre, aedu, piirdeid. Malle Leisi varased kollaažid, akvarellid ja serigraafiad kujutavad popilikus võtmes nii linna-kui loodusmaastikke, aga ka inimesi ja objekte. Leisi kunstile veidi ootamatuna võib leida varasest loomingust ka poliitilisi viiteid. Evi Tihemetsa loomingust on esindatud nii tema melanhoolsem ja karmim stiil, aga ka rõõmsam ja popilikum poolus, mis läbi kümnendite käisid käsikäes. Väga mitmekülgse kunstnikuna võis Tihemets kujutada absatraktseid värvilitosid, ammutades inspiratsiooni fantaasiamaailmast ja kirjandusest, aga samuti peegelda trööstituid Ida-Virumaa tööstusmaastikke.

Geomeetriaga mängivaid tööstus- ja linnamastikke võib kohata ka paljudel Kaisa Puustaku graafilistel lehtedel, kus realistlik käsitluslaad on saanud eksperimentaalse ja vabama ilme. Ka Marje Üksine on 1970ndatel loonud julgeid graafikaseeriaid, kus segunevad erinevad tehnikad ja milles näeme graafika liikumist abstraksema vormi suunas.

Silvi Liiva 1970ndate looming seab teoste keskpunkti inimese ja tema sisemaailma ning tema varast loomingut on palju seostatud alateadvuse ja inimese emotsionaalsete süvakihtide lahtiharutamisega.

Ajastu üheks kõnekaks märgiks on veel Aili Vindi peaaegu abstraktsuseni stiliseeritud ja Aime Kuulbuschi skuptuuri vormitud naisaktid. Peale jäika stalimismiperioodi leidis akt kui žanr kunstisaalides taas koha, kuid Moskva pilkude eest tuli seda siiski varjata ka järgnevatel kümnenditel.

„MEES&MEES“: 21. sajandi arhetüübid

Osalevad kunstnikud Alvaro Sola & Ivan Dumont, Naro Pinosa, Nihil & Leoncio Harmr, Peeter Allik ja Valdek Laur. Kuraator on Jan Leo Grau

Nagu ka varasematel aastatel, keskendub „Mees&Mees“ mehe positsioonile kaasaegses ühiskonnas ning püüab leida võimalikke tõlgendusi 21. sajandi maskuliinsusele - nähtusele, mis on ajas ja ruumis pidevas muutumises ning küllastumas erinevate tähenduskihtidega.

Hispaania kollaažikunstnik Naro Pinosa tegutseb peamiselt digikunstiväljal. Suurt tähelepanu on pälvinud tema Instagrami feed, kuhu ta genereerib virtuaalseid teoseid, mis antud näituse jaoks on valatud materiaalsesse vormi. Pinosa teostel segunevad kunstiajaloo kaanonitest tuttavad meeste portreed, mis on vahetatud kaasaegsete „iluideaalide“ vastu, tõstatades küsimusi mehelikkuse muutuvatest väärtustest.

Samuti Hispaaniast pärit performaator ja muusik Alvaro Sola on võtnud eesmärgiks reformida flamenkot - flamenkos on kehtinud ranged soorollid, kus naised tantsivad ja laulavad ning mehed mängivad peamiselt instrumente. Ivan Dumonti fotod Alvaro Solast dokumenteerivad püüet tõstatada küsimusi võrdõiguslikkusest ja kaasajastada flamenkot läbi visuaali kui ka muusika.

Nihil & Leoncio Harmr avavad maskuliinsuse tumedamaid külgi ning kõnelevad mehe alateadvusest ja mehelikkusega seotud arhetüüpidest. Eelnevaga astuvad dialoogi Peeter Alliku teosed, mis väljendavad läbi talle omase iroonia kodumaist ürgset macho-pauerit ja Valdek Lauri Eesti Kunstiakadeemia lõputöö „Mehelikkuse kosmeetika“, mis käsitleb mehelikkust kui kosmeetilist karikatuuri, milleks see paraku on kaasaegses maailmas muutunud. Valdek Laur uurib, mis on mehelikkus ja mida peaksid tegema kõik need isased, kes maskuliinsuse ideaalile ei vasta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid