Õpetajad on meie laste hariduse ja seeläbi ka tuleviku kujundajad. Nende panus ühiskonda on hindamatu ja nende palgatase peaks seda peegeldama. Viimastel nädalatel on Eesti Haridustöötajate Liit väljendanud muret, et kui õpetajate palk ei tõuse, siis on nad valmis streikima. See on äärmuslik samm, kuid näitab selgelt, et praegune olukord ei ole jätkusuutlik.