Praegu tegeleme õpetajate karjäärimudeli väljatöötamisega, et eri tüüpi ametid ja ülesanded oleksid selgemini sõnastatud ning et ametisse asuval õpetajal oleks selge, mis tema tööülesannete hulka kuulub ja mis mitte. Koos karjäärimudeliga kujuneb ka palgamudel.