80% elektriautode laadimistest toimub rahvusvahelise statistika alusel kodudes ja kontorites. Eramutes elavad elektriautode omanikud on suure tõenäosusega koju elektriauto laadija paigaldanud. Keerulisem on aga kortermajade ja büroohoonete hoovidest või parkimiskorrustelt töötava laadija leidmine. Kehtib üldine arvamus, et nende paigaldamine on kallis ning taristu arendamine pole tihtipeale ka kellegi vastutusalas.