Seda vaadata oli omamoodi piinlik. Oleks ma samamoodi käitunud, tähendanuks see minu esivanemate kannatuste mõnitamist. Pikk loeng Siberisse küüditatutest, välismaale põgenenutest, seina äärde aetud või lahinguväljal langenud eestlastest pole siinkohal vajalik. Küll aga oleks vaja laulu paatoslikku tausta selgitada neile, kelle perekonna ajalugu nende teostega ei samastu.