Eesti eesmärk, et liikluses ei hukkuks aastaks 2025 üle 40 inimese aastas, on teatud mõttes küüniline – planeerime, et õnnetusjuhtumites siiski hukkub inimesi. Täna statistikat vaadates ei ole see eesmärk saavutatav. Vaja on täiendavaid samme.