Projekti ajal karistusi ei tehta ning isikuandmeid ei koguta, vaid analüüsitakse pseudonüümitud andmeid. Eesmärk on vähendada liikluses hukkunute arvu – täiendavate liiklusohutust tõstvate meetmeteta pole võimalik surmasid ja raskeid vigastusi vähendada.