Juubelipidu kulmineerus 9. juulil lõppkontserdiga, mille lõppakord kõlas alles varahommikul. Selline on Läti laulupeo tava: kui ametlikud laulud on lauldud, ei lähe publik minema, vaid üheskoos lauldakse kella kuueni hommikul. Suurest lõppkontserdist on Eestiski räägitud. See olevat olnud erakordselt kaunis vaate- ja kuuldemäng, mis tegi meiegi laulupeole silmad ette. Eriti tasemel olevat olnud kooride kõla ja heli.