Kvalifikatsiooninõuete kohaselt peab põhikooli ja gümnaasiumi õpetajal olema magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ja eesti keele oskus. Kui kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat ei leita, lubab seadus koolidel sõlmida üheaastase lepingu ka kvalifikatsioonita õpetajaga. See aga tähendab, et pärast üht aastat on koolil taas kohustus uus õpetajakonkurss korraldada.