On kirjutatud ka tööalal maha saetud või uude asukohta ümber istutatud puudest. Samas täna tehtavat tööd, mille tulemus jääb tulevikus silmale nähtamatuna teekatte või haljasribade alla, on kajastatud üldsõnaliselt. Toimub maa-aluste trasside ümberehitus.