Kui maaomanikul on huvi, siis võib ta näiteks lambad päikeseparki niitma panna. Oregoni ülikooli teadlased selgitasid välja, et päikesepaneelid lammaste aedikus lõid lisandväärtust nii lammastele kui ka inimestele. Lambad aitasid heinamaa ära niita ning said ise samal ajal paneele varjuks kasutada, säästes seeläbi energiat. Kokkuvõttes kaalusid kaks aastat päikesepargis elanud talled sama palju kui need, kes kasvasid traditsioonilisel karjamaal.