Alustaks sellest, et lageraiujad ja kaevandajad kompenseeriks keskkonnasüsteemide rikkumisest põhjustatud kahjud, taastaksid looduse ja kompenseeriksid kohalikele tekitatud kulud.