Kiiresti kerkivad energiatootmisalad on ohuks identiteedile, koha- ja kodutundele, mälule. Eriti valusalt puudutab see kohalikke, kel on maastikuga omad sidemed. Selliseid muutusi on raske aktsepteerida. Eriti siis, kui tundub, et toimuv ei too piirkonda kohalikult tajutavat hüve.