Esiteks, kodaniku seisukohast oleks elukohaga mängimine iseenesest samasugune optimeerimine nagu „tasuta“ ühistranspordi nimel end Tallinnasse registreerimine, nii et päris koduvald jääb tulumaksu osast ilma. Regionaalpoliitika vallas võiks nii „skeemitamisest“ isegi tulu tõusta.