Seetõttu ei tohi lasta tekkida olukorral, kus Ida-Virumaa justkui eralduks muust Eesti territooriumist. Samuti seisneb oht ka selles, et kui me kohe kiiresti probleemi ei lahendaks ja laseks uuel venemeelsel põlvkonnal üles kasvada, oleks meil Eestis pidevalt olemas mingi osa elanikkonnast, kes tegelikult Eesti vabariigi väärtusi ei jaga.

Uskumused, mis läänekultuuris ei ole aktsepteeritavad, on lapsele kasvamiskeskkonnast kaasa antud ning need põhinevad vene kanalite väärinfol ja propagandal ning lõhestavad ühiskonda. Seda aitavad omakorda võimendada just venekeelsed koolid. Venekeelsete koolide kaitsjad on palju aastaid saanud raha erinevatelt Venemaa fondidelt ja nende pidev töö oligi eesti ühiskonna lõhestamine. Kui klassikeskkonda satub kasvõi üks venemeelne nooruk, on selle mõju ka teistele noortele väga suur.