Varem said madalamad teenistujad samade kanalite juhtkondadest suuniseid, nn teemakaustasid, kus kirjutati täpselt ette, kuidas televaatajatele Venemaa sise- ja välispoliitika sündmusi kajastada. Nüüd aga on see skeem langenud kõige järgi otsustades stuuporisse. Propagandistid lihtsalt ei tea, mida rääkida, seepärast lobisevadki, mida sülg suhu toob.