Lõplikult pole loobutud „haldustrahvimenetluse“ kavast, mis ei arvesta selliste elementaarsete põhiõigustega nagu süütuse presumptsioon ja enese mittesüüstamise privileeg. Vastupidi, õnnetu menetlusalune pidi kabinetis üllitatud eelnõu kohaselt enese süüdimõistmisele kaasa aitama.