Paraku ei paista ettevalmistustes olevat rõhk sellel põhiküsimusel. Seega küsin ise ja ka vastan ise. Eeldades, et selle küsimuse fookus on meie elektriga varustatuse tagamisel, saab küsida otse, kas tuumaenergia on võrreldes taastuvenergiapõhise energiasüsteemiga parem valik.