Jutud sellest, et kompenseerime buss number 5 eemaleviimise sellega, et tihendame bussi number 6 väljumisi, ei vasta elanike vajadustele ega kompenseeri tekitatavat kahju. Endiselt vajavad head transpordiühendust Konstantin Pätsi vabaõhukooli hariduslike erivajadustega lapsed ja noored.