Seda usume küll, et portaalid petitsioon.ee ja rahvaalgatus.ee praegu suuremat osa noori ei kõneta. Iseküsimus on, kas see suurem osa hakkaks ohtralt kohaliku elu edendamise ettepanekuid tegema, kui riik teeb neile „seksika“ väljanägemisega kaasamisportaali. Vaevalt see suure muutuse toob – seda enam et veebileht tehtaks valmis Norra toetusmeetme rahaga, mis tähendab, et selle populariseerimiseks ja käigushoidmiseks poleks varsti pärast valmimist enam eriti raha.