Kaks kolmandikku inimestest elab riikides, mille sündimuskordaja on väiksem kui 2,1, st alla rahvastiku asendusmäära. Mõnes jõukas riigis, näiteks Lõuna-Koreas, Jaapanis, Hispaanias ja Itaalias, on see ainult 1,3 sündi naise kohta.